Home / Impresum

Impresum

Glavni urednik
Marko Marincel

Pomoćni urednik
Dunja Juričić

Autori

Iva Anić
Ana Antolović
Arta Dodaj
Nataša Dojčinović
Mina Đorđević
Marijana Grgić
Vanja Gršković
Danijela Jandrić
Dunja Juričić
Mia Karabegović
Dario Kovač
Ivana Mađaroši
Sandra Matošina Borbaš
Suzana Mihalić
Ivana Milinković
Ksenija Novinc
Marija Novoselić
Ivona Poljak
Anđela Smolić-Ročak
Marija Tödtling

Lektor
Nives Galić

Dizajn
Marko Marincel

Izdavač:
Psihološka udruga za istraživanje, educiranje i savjetovanje – Istraži Me
OIB: 44386141038
A. Šenoe 15
31222 Bizovac
Žiro račun: 2390 0011 1006 9864 8
IBAN: HR05 2390 0011 1006 9864 8

Vrati se gore