Home / Ivana Mađaroši

Ivana Mađaroši

ivanaAutor tekstova na portalu iz kategorije pod nazivom “Psihomoljac”.

Ivana Mađaroši rođena je 26.6.1989.godine u Pakracu, gdje je završila osnovnoškolsko obrazovanje i  opću gimnaziju. Na Filozofskom fakultetu u Osijeku 2008. godine upisala je preddiplomski studij psihologije, a 2011. i diplomski studij te na istom fakultetu  diplomirala u srpnju 2013. godine.

Iste godine kroz program Pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičke izobrazbe osposobljena je za izvođenje nastave nastavnog predmeta psihologije u srednjoj školi.

Još tijekom srednjoškolskog obrazovanja, aktivno je volontirala u udruzi mladih NoviLipik/NoviPakrac kao novinarka i urednica internetskog portala TakoDobra.com. Tijekom studija završila je dvogodišnji tečaj znakovnog jezika za gluhonijeme osobe te kao volonter sudjelovala u pružanju podrške djeci gluhonijemih roditelja.

Nakon završetka studija, po povratku u rodni grad, volontirala je u Udruzi roditelja djece i osoba s posebnim potrebama ‘Latica’ uključujući vođenje didaktičkih radionica, sudjelovanje u kreativnim radionicama, individualno savjetovanje roditelja djece i osoba s posebnim potrebama, psihološku podršku djeci i osobama s posebnim potrebama tijekom terapijskog jahanja i u dnevnom boravku, te kao psiholog volonter na terapijskom jahanju u Kasačkom klubu ”Diamant” u Lipiku.

Od jeseni 2013. godine volonterski je angažirana u programu pružanja psihološke podrške palijativne njege na području Pakraca i Lipika u Palijativnom Timu LiPa. U skladu s tom aktivnošću, u ožujku 2014.godine završila je Osnovni tečaj palijativne medicine pri CEPAMETU na Medicinskom fakultetu u Zagrebu te nekoliko postdiplomskih tečajeva na temu komunikacije u onkologiji i palijativnoj medicini.

Također je prošla edukaciju za koordinatora volontera pri Volonterskom centru u Osijeku čime je ispunila uvjet za vođenje volontera ”Ambasadora dobročinstva” u Palijativnom timu LiPa. U listopadu 2014.godine završila je s jednogodišnjim stručnim osposobljavanjem te u prosincu iste godine položila stručni ispit pri Hrvatskoj psihološkoj komori i time stekla licencu za samostalno obavljanje psihološke djelatnosti.

Od listopada 2014. godine radi u Srednjoj školi Pakrac kao nastavnica psihološke grupe predmeta. U veljači 2015. godine pokrenula je Interdisciplinarni logopedsko-psihološki kabinet ”Proanima” s logopedinjom Daliborkom Ciganović, prvi takve vrste na području Slavonije. Nadalje, sudjeluje kao volonter predavač u projektima Gradske knjižnice Pakrac zadnjih godinu dana kroz kontinuirano održavanje predavanja za građane iz različitih područja psihologije.

S obzirom da su stručno usavršavanje i edukacija kontinuirani dio Ivanine svakodnevice, završila je edukaciju za primjenu metode brain gyma u terapijskom radu te se usavršava u području palijativne skrbi kroz edukaciju na Medicinskom fakultetu u Zagrebu namijenjenu psiholozima kako bi postala prvi palijativni psiholog na području Slavonije i Baranje.

Vrati se gore