Home / Organizacijska psihologija / Kako su psiholozi osvojili organizacije

Kako su psiholozi osvojili organizacije

Dugo se vremena uobičajeno viđenje psihologa odnosilo na psihologe u školama, bolnicama, domovima za osobe s različitim potrebama ili pak drugim ustanovama u kojima ljudi različitih potreba traže i koriste psihološku pomoć. U svojem se razvitku psihologija ispreplela s mnogim područjima znanosti te danas psiholog svoje mjesto pronalazi u timovima najrazličitijeg sastava, a opis njegovog posla sve je kompleksniji i interdisciplinarniji.

Stručnjacima je s vremenom postalo jasno da postoji velika i specifična kategorija ljudi koji rade u različitim poduzećima – zaposlenici – a na koje se može primijeniti cijeli niz spoznaja iz područja psihologije, ne samo u svrhu poboljšanja uvjeta u kojima oni rade, već i u svrhu razvoja i boljitka njih samih. Tako su psiholozima vrata velikog broja poduzeća postala širom otvorena. Kako se progresivno povećavala količina psiholoških spoznaja korisnih za unaprjeđenje različitih aspekata funkcioniranja organizacija, tako se povećavala uloga i važnost psihologa kao članova interdisciplinarnih timova te je do danas postala neizostavni čimbenik u formuli za napredak svake organizacije!

Uloga psihologa u Ljudskim resursima

bigstockphotomanpowervaluedollar443193Razvojne su promjene u poslovnom sektoru urodile novim spoznajama o vrijednostima koje poduzeća moraju njegovati. Kako bi opstajala u sve napetijim tržišnim utakmicama, poduzeća su se morala prilagođavati tržišnim trendovima te smišljati i pronalaziti nove načine kako biti ispred konkurencije. Kao što se dugo vremena psiholog poistovjećivao sa psihologom u školi ili bolnici, tako je i pojam kapitala u poslovanju dugo vremena interpretiran u obliku materijalnih dobara, novca i drugih „opipljivih resursa“. Danas su oba viđenja proširena i uvelike promijenjena. Relativnost kapitala u obliku novca i materijalnih dobara, njihova brza fluktuacija i ovisnost o čovjeku i njegovim sposobnostima, znanjima i vještinama promijenile su cijelu filozofiju poslovanja.

Spoznaja o važnosti potencijala koje imaju ljudi promijenila je viđenje poslovanja u suvremenom svijetu te glavno „oružje“ današnjih organizacija postaje upravo – čovjek, zaposlenik organizacije! Dugogodišnja istraživanja na području psihologije pružila su uvid u brojne spoznaje o ljudskom ponašanju i čovjeku općenito, a danas te spoznaje omogućavaju psihologu sudjelovanje u razvoju poslovanja poduzeća. S početkom primjene tih znanja i spoznaja postajalo je sve jasnije koliko se neiskorištenog potencijala nalazi u zaposlenicima, odnosno u njihovim mogućnostima za učenjem, usvajanjem novih vještina i sposobnosti te daljnjim napredovanjem u skladu s organizacijskim potrebama. Ubrzo, organizacije su ustrojile odjele koji su bili zaduženi za brigu o zaposlenicima poduzeća, a upravljanje ljudskim resursima postaje jedan od najmodernijih aspekata u poslovanju.

Službe i odjeli u organizacijama čiji je primarni cilj bavljenje ljudskim resursima na operativnoj razini (poznati i pod nazivom „HR“ – human resources), integriraju brojne funkcije u svrhu upravljanja zaposlenicima i njihovim potrebama. Neke od funkcija koje se obavljaju u HR odjelima su: kratkoročno i dugoročno planiranje potreba ljudskih potencijala, usklađivanje sa strategijom organizacije, regrutacija i selekcija kandidata za radna mjesta, mjerenje i praćenje uspješnosti, godišnji razgovori, trening i razvoj zaposlenika, planiranje razvoja karijere, nagrađivanje i motivacija zaposlenika, razvoj i implementacija procesa za razvoj kompetencija ljudskih resursa, sigurnost i zaštita zaposlenika, administracija (plaća, godišnjih odmora, bolovanja itd.), kadrovsko-pravni poslovi i brojne druge.

Navedene i druge funkcije pod okriljem odjela ljudskih resursa nisu u domeni jedne struke. Točnije, poslove u odjelima ljudskih resursa obavljaju interdisciplinarni timovi koji su vrlo često sastavljeni od ekonomista, pravnika, različitih specijalista, ali i psihologa. Različite su vrijednosti koje psiholozi donose svojim timovima i, posljedično, organizacijama. Neke od njih mogu se prepoznati u korištenju psiholoških alata u svrhu selekcije i općenito testiranja kandidata i zaposlenika u organizacijama. Naime, testovi inteligencije, upitnici ličnosti, različite skale stavova i vrijednosti, neki su od alata kojima se psiholozi služe kako bi na valjan način ispitali i identificirali one ljude koji po svojim obilježjima najbolje odgovaraju potrebama određenog radnog mjesta.

Osim toga, oni pružaju brojne informacije o kvalitetama zaposlenika na kojima se temelje drugi procesi za planiranje poslovanja i ostvarivanja organizacijskih ciljeva, kao što je kreiranje timova zaduženih za određene projekte, planiranje edukacije zaposlenika, upravljanje kompetencijama, planiranje i razvoj karijere itd. Spoznaje o tome na koji način ljudi uče, koji su procesi u podlozi motivacije ljudi, rukovođenja timovima, grupnog ponašanja, samo su neke od onih koje psiholozima daju važnu ulogu i odgovornost pri upravljanju ljudskim potencijalima.

Zaključno valja istaknuti da je važnost upravljanja ljudskim resursima proizašla iz pomaka težišta u poslovanju poduzeća, gdje se za ostvarenje organizacijskih ciljeva naglasak s materijalnih dobara i novca sve više usmjerava prema ljudima i vrijednostima koje oni donose – znanja, kompetencije, mogućnost učenja, usavršavanja i prilagođavanja svijetu u kojem promjene nastupaju brže no ikad. Upotreba adekvatnih psiholoških spoznaja i alata doprinosi uspješnijem prepoznavanju i općenito upravljanju zaposlenika u skladu s potrebama organizacije. Posljedično, na taj se način održava i povećava njezin rast i napredak. U sljedećim će tekstovima biti pobliže predstavljeni i pojašnjeni pojedini poslovi kojima se psiholozi bave unutar organizacija.

Reference

Reference

Bahtijarević-Šiber, F. (1999.). Management ljudskih potencijala. Zagreb: Golden marketing.

http://www.atadria.com/cro-storitve.php  (19.01.2013.)

Autor: Tihana Rado

magistra psihologije.

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Obavezna polja su označena *

*

Vrati se gore